INFORMACJA

W dniu 27 marca 2017 r. tj. poniedziałek
w związku z obradami Walnego Zjazdu Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu

biuro Oddziału będzie czynne
od godz. od 11 00