Gala Przewodnicka

W dniu 21 marca 2022 r. w Krakowie w Muzeum Lotnictwa po dwuletniej przerwie odbyła się coroczna Gala Przewodnicka. Na gali reprezentowane było środowiska przewodnickie PTTK, oraz innych organizacji zrzeszających przewodników. Pan Marszałek Województwa Małopolskiego uhonorował kilku przewodników DYPLOMAMI ZA WKŁAD W ROZWÓJ I PROMOCJĘ TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM.
Dyplom taki otrzymał nasz kolega Tadeusz Ogórek. Jak wspomniano za zaangażowanie w rozwój turystyki wśród mieszkańców Piwnicznej, za sporządzanie map i przewodników turystycznych oraz za utworzenie i nadzorowanie „Doliny pamięci”. Gratulujemy koledze Tadziowi.