Archiwalia

Na dzień dzisiejszy archiwaliami nazywać będziemy poprzednią wersję naszej witryny internetowej, która dostępna jest pod linkiem kliknij, aby obejrzeć “starą” stronę.

P.S. Godziną “0” nowej odsłony jest dzień 01 stycznia 2013 roku