11 listopada

Z okazji 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyło się w Nowym Sączu oraz w Marcinkowicach szereg uroczystości   patriotycznych. Członkowie naszego Oddziału aktywnie włączyli się w obchody. Dla uczczenia i uhonorowania wszystkich walczących o niepodległość Oddział PTTK „Beskid” wystawił poczty … Czytaj dalej

Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Koleżanki Magdaleny Tomasiak

W związku z Dniem Edukacji Narodowej – Minister Edukacji Narodowej w Warszawie Pani Joanna Kluzik Rostkowska na wniosek Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu przyznała Koleżance Magdalenie Tomasiak Medal Komisji Edukacji Narodowej, za społeczną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, młodzieży … Czytaj dalej

Pamiętamy o naszych zmarłych

Listopadowy przystanek na drogach życia. Co roku tradycyjnie ludzie gór i ich rodziny w pierwszy wtorek listopada spotykają się w Bazylice Św. Małgorzaty aby pomodlić się za duszami św. pamięci zmarłych przewodników, działaczy, pracowników i członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno – … Czytaj dalej

Nauczyciel Kraju Ojczystego dla Edwarda Storcha

Niezwykle nam miło poinformować, że nasz czcigodny kolega Edward Storch, otrzymał medal i tytuł „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Uroczystość odbyła się 20 października w Warszawie, a medal w imieniu Ministra Edukacji Narodowej wręczył Sekretarz Stanu Tadeusz Sławecki. W okolicznościowym liście gratulacyjnym … Czytaj dalej

„Sądecki Laur Turystyczny 2015″ dla Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu

Nowosądecka Izba Turystyczna po raz 16 rozdała Sądeckie Laury Turystyczne. 5 października 2015 r. w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu podczas sądeckich obchodów Światowego Dnia Turystyki Wiceprezesi Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu Kol. Kol. Stanisław Leśnik i Michał … Czytaj dalej

50 – lecie Komisji Turystyki Kolarskiej – Rowerowej PTTK Oddziału „Beskid” w Nowym Sączu

W dniu 10 października 20l5 r. w Oddziale „Beskid” Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Nowym Sączu zebrała się brać kolarska, aby świętować 50 – lecie działalności Komisji Turystyki Rowerowej, działającej w Oddziale od l kwietnia 1965r.. Zmiana nazwy z … Czytaj dalej

Lokal w Piwnicznej do wynajęcia

O G Ł O S Z E N I E ! Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Beskid” w Nowym Sączu, Rynek 9 wydzierżawi od dnia 1 października 2015 r. lokal wraz z działką o powierzchni 0.1017 ha, położoną w Piwnicznej Zdroju … Czytaj dalej

znakZapraszamy na szlaki turystyczne Małopolski

Przewodnik po zabytkach Nowego Sącza

Koło Przewodników Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Beskid” w Nowym Sączu z okazji Jubileuszu 60-lecia swego istnienia w czerwcu 2014 r. wznowiło wydanie uaktualnionego „Przewodnika po zabytkach Nowego Sącza” – jest to praca zbiorowa pod redakcją Ireny Styczyńskiej i Wiesława Piprka. … Czytaj dalej

Rabaty dla członków PTTK

Na mocy zawartej w dniu 11 stycznia 2011 r. umowy pomiędzy Polskimi Kolejami Linowymi S.A. w Zakopanem a Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym, Członkowie Towarzystwa posiadający ważną legitymację PTTK uzyskują rabat w wysokości 10% (dziesięć procent) na wybrane usługi.  Szczegóły … Czytaj dalej