64 Walny Zjazd Oddziału

27 marca odbył się 64. Walny Zjazd Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu, podczas którego wybrano nowe władze na kadencję 2017-2021.
Niespodzianek nie było – na prezesa po raz kolejny wybrano Adama Sobczyka. Jest to już jego piąta kadencja. Nie zmienili się także wiceprezesi –zostali nimi Stanisław Leśnik i Michał Mółka.
Swoją obecnością Zjazd zaszczycili goście: Jerzy Kapłon – Skarbnik ZG PTTK w Warszawie i Dyrektor COTG PTTK w Krakowie, Jerzy Kalarus – Prezes Spółki z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu i Członek Honorowy PTTK, Jan Kulig – Zajazd PTTK „Pod Roztoką” w Rytrze, Członkowie Honorowi PTTK – Małgorzata Borsukowska-Stefaniczek i Cecylia Jabłońska oraz Członkowie Honorowi Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu: Zofia Winiarska-Hebenstreit, Stanisław Leśnik i Edward Storch.
Podczas Zjazdu wręczono zaległe odznaczenia i wyróżnienia osobom, które z różnych przyczyn nie mogły być obecne na czerwcowych obchodach 110-lecia Oddziału TT-PTT-PTTK „Beskid” w Nowym Sączu. I tak: Dyplom Marszałka Województwa Małopolskiego + siatka małopolska dla Włodzimierza Godka, Dyplom Starosty Nowosądeckiego + Album dla: Kazimierza Fydy, Edwarda Storcha i Władysława Żebraka. Statuetka od Prezydenta Miasta Nowego Sącza + Album dla Tadeusza Ogórka i Karola Krokowskiego. Złotą Honorową Odznakę ZG PTTK w Warszawie otrzymał ks. Zenon Tomasiak. Brązową Honorową Odznakę ZG PTTK w Warszawie otrzymali: Barbara Bałuc, Ignacy Gomółka, Magdalena Jodłowska i Władysław Żebrak. Brązową Odznakę ZG PTTK w Warszawie Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży otrzymali: Magdalena Bułat, Alina Fałowska, Dorota Zielińska. Od Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu – Odznaka 50 lat w PTTK dla Hanny Grażyny Kołat.
Od Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu wręczono dwa bieżące odznaczenia, przyznane już w 2017r. : Cecylii Jabłońskiej – Odznaka 50 lat w PTTK oraz Jackowi Sobczykowi – Odznaka 25 lat w PTTK.
64. Walny Zjazd Oddziału w dniu 27 marca 2017 r. nadał Godność Członka Honorowego Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu osobom: Eugeniusz Bednarek, Tadeusz Czubek, Oktawian Duda, Władysława Głuc, ks. Andrzej Jedynak, Stanisław Nieć, Adam Sobczyk.
Walny Zjazd podjął uchwałę, aby wystąpić do Zarządu Głównego PTTK w Warszawie o nadanie Kol. Stanisławowi Leśnikowi Godności Członka Honorowego PTTK.
Kol. Barbara Bałuc otrzymała upominek – z podziękowaniem za włożony trud w pełnienie funkcji redaktor naczelnej „Echa Beskidu”.
W swoim wystąpieniu Prezes Adam Sobczyk podsumował kadencję 2013-2017, doceniając działalność przewodniczących i członków zarządów kół, klubów i komisji. Podkreślił, że cieszy fakt iż rośnie liczba członków PTTK – w 2016 roku było 1099 osób. Oddział zrzesza 24 koła i kluby PTTK, w tym 18 szkolnych SKKT PTTK, do których należy aż 569 młodych osób. „Oddział młodzieżą stoi” –powiedział prezes Sobczyk. Największe jest Koło Grodzkie w Nowym Sączu, które w ciągu ostatnich 4 lat zorganizowało 216 wycieczek autokarowo-pieszych, w których wzięły udział 10303 osoby.
Skarbnik ZG PTTK i Dyrektor COTG – Jerzy Kapłon, poinformował o przyszłości Oddziału i innych stowarzyszeń.
Odbyła się też dyskusja nad programem działalności Oddziału na następną kadencję.
Na koniec wybrano delegatów na Regionalną Konferencję Oddziału PTTK woj. małopolskiego w Krakowie w dniu 3 czerwca 2017 r.

Zarząd Oddziału PTTK:
Prezes – Adam Sobczyk
I Wiceprezes – Stanisław Leśnik
II Wiceprezes – Michał Mółka
Sekretarz – Dorota Pych
Skarbnik – Eugeniusz Bednarek
Członkowie:
Jan Bodziony
Magdalena Bułat
Tadeusz Czubek
Wiesław Leśniara
Tadeusz Maciaś
Władysław Żebrak
Rzecznik Prasowy O/PTTK – Anna Katarzyna Zygmunt

Komisja Rewizyjna:
Prezes – Cecylia Jabłońska
Wiceprezes – Anna Rojek-Leśnik
Sekretarz – Dominika Kroczek
Członkowie:
Marian Baran
Jolanta Biel

Sąd Koleżeński:
Przewodnicząca – Halina Haraf
Zastępca Przewodniczącej – Stanisława Janur
Sekretarz – Franciszek Kotarba
Członkowie:
Jerzy Baranowski
Małgorzata Borsukowska- Stefaniczek

Rzecznik Prasowy O/PTTK – Anna Katarzyna Zygmunt