41 Turystyczny Zlot im. mjr Juliana Zubka „Tatara”

W czwartek 24 września 2020 r. miał odbyć się 41 Turystyczny Zlot im. mjr Juliana Zubka „Tatara”na Hali Łabowskiej, jednak ze względu na panującą cały czas pandemię Covid-19    i ograniczenia wynikające z tego tytułu, Zarząd Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu odwołał imprezę.

Odwołanie imprezy podyktowane też było uczestnictwem w poprzednich latach zawsze dużej ilości dzieci i młodzieży ze szkół i nie mogliśmy narażać tak dużej grupy uczniów na infekcję. Trudno by było też zapewnić pełne bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom Zlotu.

Mam nadzieję, że następny Zlot odbędzie się już za rok.

Mimo tak trudnej sytuacji epidemicznej, nie zapomnieliśmy o partyzantach z 9 Kompanii  3 Batalionu 1 PSP AK i ich Dowódcy mjr Julianie Zubku „Tatarze”. W sobotę 26 września 2020 r. przy pomniku  na Hali Łabowskiej i na grobie mjr Juliana Zubka w Piwnicznej Zdroju złożyliśmy kwiaty , zapaliliśmy biało-czerwone znicze i minutą ciszy uczciliśmy Ich pamięć.

Przy grobie Juliana Zubka „Tatara” w Piwnicznej Zdroju obecny był także syn dowódcy Krzysztof Zubek z małżonką, który podziękował Oddziałowi PTTK „Beskid” w Nowym Sączu za pamięć o ojcu i partyzantach, oraz dołączył pozdrowienia od mamy Marii Zubek (liczącej 101 lat), która obecnie przebywa w Piwnicznej Zdroju.

Tekst i zdjęcia:  Marek Pisiewicz – Komandor Zlotu