40-ty Jubileuszowy Turystyczny Zlot im. mjr Juliana Zubka „ Tatara”

W czwartek, 19 września 2019 r. tradycyjnie, na Hali Łabowskiej odbył się Turystyczny Zlot imienia majora Juliana Zubka „Tatara”- dowódcy 9-tej Kompanii 3 Batalionu 1- go Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. W tym roku był to już 40 Jubileuszowy Zlot.
Przy zmiennej pogodzie, przybyło na Halę około 300 uczestników, wśród których przeważała młodzież szkolna.
Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Pan Krzysztof Zubek syn Juliana psd. Tatar, Pan Jacek Mazanec syn Jana Mazaneca psd. Głaz, Pan Adam Ciesielczyk syn Czesława Ciesielczyka psd. Szatan, Panowie Wiktor i Andrzej Mikusińscy synowie Wiktora Mikusińskiego psd. Protazy, Pan Aleksander Siemiradzki syn Aleksandra Siemiradzkiego psd. Grajek, Pani Krystyna Stendera, żona Władysława Stendery psd. Gwidon, Pan Andrzej Siemiradzki syn Edwarda Siemiradzkiego psd. Michał.
Gościli również: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju Pani Bożena Maślanka, Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Nowego Sącza Pan Tomasz Baliczek, Wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty Pan Adam Skwarło, Z-ca Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej Pan pułkownik Marek Marcisz, Rzecznik Straży Granicznej Pani major Dorota Kądziołka, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Nawojowa Pan Wojciech Kurzeja, Panowie Jan Świtecki i Jozef Horowski, reprezentujący Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Nowy Sącz, prezes i wiceprezes Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu Panowie Adam Sobczyk i Stanisław Leśnik oraz członkowie Zarządu Panie Dorota Pych, Magdalena Bułat, Anna Rojek-Leśnik, Dominika Kroczek i Pan Władysław Żebrak oraz Przewodniczący Komisji Turystyki Górskiej Pan Janusz Pietrzak wraz z członkami komisji i Koła Grodzkiego.
W Zlocie licznie uczestniczyła młodzież wraz z opiekunami z następujących szkół:
1. Szkoła Podstawowa z Łomnicy Zdroju, op. Pani Magdalena Kucaba, (25 osób)
2. Szkoła Podstawowa nr 7 w Nowym Sączu, op. Pani Bożena Ryba, (11 osób)
3. I Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu, op. Piotr Rychlewski, Pani Violeta Kleczyńska, ks. Mateusz Kazimierek, Pani Alina Fałowska, (75 osób),
4. Zespół Szkół nr 1 w Nowym Sączu, op. Pani Anna Tobiasz, Pan Janusz Gądek i Pan Władysław Żebrak, (54 osoby)
5. Zespół Szkół nr 3 w Nowym Sączu, op. Pani Ewa Bukalska (16 osób ),
6. Zespół Szkół nr 5 w Nowym Sączu, op. Pani Magdalena Bułat, (4 osoby )
7. Branżowa Szkoła I stopnia Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu, op. Siostra Felicja, (11 osób)
8. TEB Edukacja Technikum w Nowym Sączu, op. Pan Jarosław Żelasko ( 12 osób ).
Przed pomnikiem partyzantów przywitał uczestników Komandor Zlotu Pan Marek Pisiewicz. Straż Graniczna wystawiła wartę, a Oddział PTTK „Beskid” oraz Światowy Związek Żołnierzy AK – sztandary. Po odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrał gospodarz Zlotu prezes Oddziału PTTK „Beskid” Pan Adam Sobczyk. Następnie komandor, imiennie przywitał gości i przybyłą wraz z opiekunami młodzież.
Z kolei delegacje złożyły wiązanki kwiatów oraz zapaliły znicze pod pomnikiem partyzantów. Pan Władysław Żebrak przypomniał historię działania grup partyzantów podczas II wojny światowej, po czym z okoliczną mową wystąpili Pan Krzysztof Zubek syn mjr Juliana Zubka oraz Pan Adam Skwarło z Małopolskiego Kuratorium Oświaty.
W kolejnym punkcie, komandor podziękował Pani Dorocie Pych – kierowniczce biura Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu za ogromny wkład w organizację Zlotu i sponsorom oraz zaprosił gości i młodzież do schroniska (niestety pogoda nam nie pozwoliła zorganizować ogniska) na spotkanie z potomkami partyzantów i wspólne, z harcerzami z Łomnicy Zdroju śpiewanie pieśni partyzanckich. Również w schronisku uczestnikom wręczone zostały pamiątkowe odznaki rajdu oraz broszurki dotyczące życia i działalności majora Juliana Zubka „Tatara” i jego partyzantów, opracowane przez Pana Leszka Zakrzewskiego z Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu. Pieśni partyzanckie przeplatane były opowieściami i wspomnieniami synów partyzantów, konkursem pytań dotyczących działalności oddziału mjr Zubka (były nagrody).
Przed uroczystościami pod pomnikiem partyzantów młodzież wraz z opiekunami smażyła kiełbaski na ognisku.
Tak zakończył się 40 Zlot i młodzież zadowolona ze spotkania pokoleniowego pomaszerowała do autokarów.
Jeszcze przed oficjalnymi uroczystościami część osób wraz z przewodnikiem Panią Dominiką Kroczek poszła na Polanę Jawor, celem złożenia kwiatów na grobie zastrzelonego przez Niemców partyzanta 3 Bat. 1 PSP AK Stanisława Wilgę „Bury”.
Głównym organizatorem Zlotu był Oddział PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie na zlot, a sponsorom:
Urzędowi Miasta w Nowym Sączu, Pani Bożenie Danek i Firmie „Danek” z Nowego Sącza, Firmie Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu, Zakładowi Wód Mineralnych „Piwniczanka” w Piwnicznej Zdroju, Starostwu Powiatowemu w Nowym Sączu, Zespołowi Parków Krajobrazowych woj. małopolskiego, Urzędowi Marszałkowskiemu woj. małopolskiego, Nadleśnictwu Nawojowa za udzieloną pomoc.
Szczególne podziękowania należą się Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Nowym Sączu za wystawienie warty oraz prezentację sprzętu wojskowego.

Zapraszamy w przyszłym roku.

Komandor Zlotu: Marek Pisiewicz

Zdjęcia Emilian Konopczyk

Zdjęcia Anna Tobiasz