31 maja-3 czerwca Sudety

KOŁO GRODZKIE ZAPRASZA
31-05 – 03-06 – 2018 r.
SUDETY
GŁÓWNYM SZLAKIEM SUDECKIM PRZEZ MASYW ŚNIEŻNIKA
Śnieżnik(1426m.)
TERMIN WYCIECZKI: 31.05 – 03.06.2018r.
KOSZT OD OSOBY:
340 zł. MŁODZIEŻ NALEŻĄCA DO PTTK
350 zł. CZŁONKOWIE PTTK, POZOSTAŁA MŁODZIEŻ
360 zł. POSIADACZE NOWOSĄDECKIEJ KARTY SENIORA
370 zł. POZOSTALI UCZESTNICY
1 dzień 31.05 Wyjazd z Nowego Sącza o 6.00 godz. ul. Morawskiego
Czwartek Przejazd przez Brzesko – Kraków – Nysa – do Schroniska PTTK Jagodna
Przejście piesze na trasie – Schronisko PTTK Jagodna(808m.) – Pod
Sasinem(773m.) – Długopole Zdrój(369m.) Długość 9 km. GOT 10
2 dzień 1.06 Wycieczka piesza górska – Długopole Zdrój(369m.) – Wilkanów(407m.)
Piątek Schronisko na Iglicznej(779m.) – Międzygórze(575m.) Długość 16 km. GOT 21
3 dzień 2.06 Wycieczka piesza górska –Międzygórze(575m.) – Schronisko PTTK na
Sobota Śnieżniku(1213m.) – Śnieżnik(1426m.) Czarna Góra(1205m.) – Przełęcz
Puchaczówka(896m.) Długość 18 km. GOT 30
4 dzień 3.06 Wycieczka piesza górska – Przełęcz Puchaczówka(896m.) – Przełęcz pod
Niedziela Chłopkiem(733m.) – Kąty Bystrzyckie(557m.) –
Lądek Zdrój(429m.) Długość 13 km. GOT 15
Potwierdzeniem uczestnictwa w wycieczce jest wpłata 340/350/360/370 zł. (płatna przy zapisie) ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. Wpłaty przyjmuje oraz informacji udziela sekretariat PTTK O/Beskid w Nowym Sączu Rynek 9, tel. 018 443 74 57
Organizator zastrzega sobie prawo doboru uczestników, którzy gwarantują prawidłowy przebieg wycieczki. W przypadku rezygnacji z wycieczki organizator nie gwarantuje zwrotu wpłaty chyba, że osoba rezygnująca wskaże innego uczestnika na swoje miejsce. Cena obejmuje: przejazd autokarem, noclegi WYŻYWIENIE (śniadania, i obiadokolacje), ubezpieczenie NNW i KL, Nocleg D.W. GIGANT 1882 Międzygórze ul. Sanatoryjna. Zapisy w Oddziale PTTK od 06 marca 2018 r. od godz. 16-tej PRZY ZAPISIE PODAJEMY ADRES oraz NR PESEL
Wycieczka dofinansowana przez Urząd Miasta Nowego Sącza