29 września Przez Pogórze Dynowskie do Łańcuta

Komisja Krajoznawcza wraz z Komisją Opieki nad Zabytkami
zaprasza seniorów do zwiedzania Muzeum Zamek w Łańcucie
w czasie akcji MK i DN 60+, w ramach wycieczki:
Przez Pogórze Dynowskie do Łańcuta.

W programie:
– Zwiedzanie Strzyżowa.
– Markowa – Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas drugiej wojny światowej.
– Muzeum Zamek w Łańcucie – zwiedzanie dostępnych ekspozycji.

Zniżkowy bilet do muzeum 2 zł. + 2 zł. (oprowadzenie przez przewodnika).
Wyjazd w sobotę 29 września 2018 r. o godz. 7.00 z parkingu przy ul. Morawskiego.

Cena wycieczki:
22 zł. członkowie PTTK
25 zł. posiadacze Nowosądeckiej Karty Seniora
27 zł. pozostali uczestnicy.