29 kwietnia Sanok Beksińskich

KOMISJA KRAJOZNAWCZA I KOMISJA OPIEKI NAD ZABYTKAMI

zaprasza na wycieczkę

Sanok Beksińskich

W programie:

Muzeum Historyczne /największa kolekcja prac Zdzisława Beksińskiego oraz najcenniejsze zbiory ikon/,
Przejście ścieżką spacerową: Śladami Rodu Beksińskich,
Spacer po miejskiej starówce, m.in. : kościół i klasztor Franciszkanów, ławeczka Szwejka,
Muzeum Budownictwa Ludowego z Miasteczkiem Galicyjskim.
Wyjazd w sobotę 29 kwietnia, godz. 7 00 z parkingu przy ul. Morawskiego

CENA WYCIECZKI
25 ZŁ. – członkowie PTTK
28 zł. – posiadacze Nowosądeckiej Karty Seniora
30 zł. – pozostali uczestnicy

CENA NIE OBEJMUJE BILETÓW WSTĘPU DO MUZEUM HISTORYCZNEGO I DO SKANSENU /około 20 zł./

Wycieczka dofinansowana przez Urząd Miasta Nowego Sącza