29 kwietnia- 3 maja Karpaty Ukraińskie

KOŁO GRODZKIE ZAPRASZA
29.04 – 03.05.2017r.
KARPATY UKRAIŃSKIE
GORGANY – ŚWIDOWIEC
TERMIN WYCIECZKI: 29.04 – 03.05.2017 r.
KOSZT OD OSOBY:
180 zł MŁODZIEŻ NALEŻĄCA DO PTTK
200 zł CZŁONKOWIE PTTK, POZOSTAŁA MŁODZIEŻ
220 zł. POSIADACZE NOWOSĄDECKIEJ KARTY SENIORA
240 zł POZOSTALI UCZESTNICY
1 dzień 29.04 Wyjazd z Nowego Sącza o 2.00 godz. ul. Morawskiego
sobota Zwiedzanie Lwowa, Przejazd do Jaremcze.
2 dzień 30.04 Wycieczka piesza górska – Beskidy Pokuckie – ROTYŁO 1483 m n.p.m.
niedziela
3 dzień 01.05 Wycieczka piesza górska – Gorgany – SYWULA 1836 m n.p.m. z Bystrzycy
poniedziałek (Rafajłowej).
4 dzień 02.05 Wycieczka objazdowa ( Jaremcze – Skały Dobosza, Worochta, Werchowyna,
wtorek Kołomyja). – lub w zależności od pogody wycieczka górska Świdowiec –
BLIŹNICA 1883 m n.p.m. – zakończenie wieczór huculski
5 dzień 03.05 Wyjazd do Nowego Sącza – zwiedzanie Iwano-Frankowska (Stanisławów).
Środa
Ważny paszport !!! co najmniej 6 miesięcy Cena obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW i KL
Dodatkowo każdy z uczestników powinien posiadać 2200 hrywień ukraińskich, (koszt noclegu, wyżywienia, przewodnik po Lwowie, dojazd gruzawikami na trasy piesze, wieczór huculski). Nocleg JAREMCZE.
Potwierdzeniem uczestnictwa w wycieczce jest wpłata 180/200/220/240 zł. (płatna przy zapisie) ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. Wpłaty przyjmuje oraz informacji udziela sekretariat PTTK O/Beskid w Nowym Sączu Rynek 9, tel. 018 443 74 57
W przypadku rezygnacji z wycieczki organizator nie gwarantuje zwrotu wpłaty chyba, że osoba rezygnująca wskaże innego uczestnika na swoje miejsce. Organizator zastrzega sobie prawo doboru uczestników, którzy gwarantują prawidłowy przebieg wycieczki.
Zapisy w Oddziale PTTK od 28 lutego 2017 r. od godz. 16-tej
PRZY ZAPISIE PODAJEMY ADRES, NR PESEL, NR PASZPORTU.
Wycieczka dofinansowana przez Urząd Miasta Nowego Sącza