27 października Pieniny

Komisja ds. Młodzieży PTTK zaprasza na Warsztaty Szkoleniowo-Wypoczynkowe w Pieniny.
Oferta skierowana jest dla członków SKKT PTTK z terenu miasta Nowego Sącza oraz członków SKKT PTTK będących uczniami sądeckich szkół.
Wyjazd 27 października 2017 roku z Rynku w Nowym Sączu (za postojem taksówek) o godzinie 8:00.
W planie zwiedzanie Pienińskiego Parku Narodowego. Zamek w Czorsztynie, wejście na Trzy Korony.
W zależności od warunków atmosferycznych, dopuszcza się modyfikację trasy.
Uczestnicy pokrywają wstęp do zamku i na platformę widokową. Bilety ulgowe po 2,50 zł.
Zgłoszenia wraz listą uczestników, potwierdzoną przez dyrektora szkoły prosimy składać do sekretariatu Oddziału Beskid do dnia 23 października. Zakładamy 10 uczniów plus opiekun na jedno Koło SKKT PTTK. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Wycieczka dofinansowana przez Urząd Miasta Nowego Sącza.
Zapraszamy