27 marca Walny Zjazd Oddziału

64 Walny Zjazd
Oddziału PTTK „Beskid”
w Nowym Sączu

Zarząd Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu stosownie do
§ 19 ust. 2 Statutu Oddziału oraz upływem kadencji Władz Oddziału

ZWOŁUJE
64 WALANY ZJAZD ODDZIAŁU

którego przedmiotem obrad będą sprawy oceny działalności Władz Oddziału
za okres upływającej kadencji 2013-2017 r., wybór Władz Oddziału na okres kadencji 2017-2021 r., wybór delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów
w Krakowie oraz uchwalenie głównych kierunków działania.

Zjazd Oddziału obradował będzie w dniu 27 marca 2017 r. (poniedziałek)
w sali obrad Oddziału Nowy Sącz, Rynek 9 :
w pierwszym terminie o godz. 17 ºº
w drugim terminie o godz. 17 15

W Zjeździe udział biorą:

– Z głosem decydującym delegaci wybrani przez Walne Zebranie Kół PTTK
na podstawie mandatu oraz opłaconą aktualnie składką członkowską PTTK
– Z głosem doradczym nie będących delegatami
– Członkowie ustępujących Władz Oddziału PTTK
– Członkowie Honorowi PTTK
– Członkowie Honorowi Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu
– Członkowie Naczelnych Władz PTTK
– Opiekunowie Szkolnych Kół PTTK
– Przewodniczący Komisji Oddziału PTTK
– Zaproszeni przez Zarząd Goście.

Zarząd Oddziału PTTK „Beskid”
w Nowym Sączu