27 maja Busov

KOŁO GRODZKIE ZAPRASZA
27 MAJA 2018 r.
BESKID NISKI(Słowacja)
BUSOV (1002m.)
WYJAZD: 27 maja 2018 r. o godz:800 z ul. MORAWSKIEGO
PRZEJAZD TRASĄ: ŁABOWA – TYLICZ – TARNOV – VYSNY TWAROŻEC
KOSZT WYCIECZKI
6 zł. MŁODZIEŻ NALEŻĄCA DO PTTK
8 zł. CZŁONKOWIE PTTK, POZOSTAŁA MŁODZIEŻ
10 zł. POSIADACZE NOWOSĄDECKIEJ KARTY SENIORA
12 zł. POZOSTALI UCZESTNICY
KOSZT WYCIECZKI OBEJMUJE: TRANSPORT – UBEZPIECZENIE
GABOLTOV (506m.) – BUSOV (1002m.) –
VYŻNY TWAROŻEC(518m.)
Obsługę przewodnicką zapewnia PTTK.
Długość trasy ok. 17 km, czas przejścia ok. 6 godzin.
Zapisy w Oddziale PTTK od 15 maja 2018r. od godz. 16-tej
PRZY ZAPISIE PODAJEMY ADRES oraz NR PESEL
PROSIMY O ZABRANIE DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO POBYTU ZA GRANICĄ
W przypadku rezygnacji z wycieczki organizator nie gwarantuje zwrotu wpłaty chyba, że osoba rezygnująca wskaże innego uczestnika na swoje miejsce.
Zaleca się wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ
Zapowiedź: 31 – 3 czerwca 2018 r. Sudety
Wycieczka dofinansowana przez Urząd Miasta Nowego Sącza