27 czerwca Wybory w KTG

Komisja Turystyki Górskiej PTTK Oddziału „Beskid” w Nowym Sączu
zaprasza wszystkich członków Komisji- a w tym znakarzy i przodowników GOT
na Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze w dniu 27 czerwca 2017 r. (tj. wtorek)
Zebranie rozpocznie się o godz. 17.00 /I termin/. II termin zebrania godz. 17.15.
Prosimy o niezawodne przybycie.

Zarząd Komisji:
Sekretarz: Małgorzata Borsukowska-Stefaniczek: Przewodniczący: Janusz Pietrzak