26 sierpnia GOTYCKIM SZLAKIEM PO SPISZU POŁUDNIOWYM /SŁOWACJA/

Komisja Krajoznawcza wspólnie z Komisją Opieki nad Zabytkami

zaprasza na wycieczkę:

GOTYCKIM SZLAKIEM PO SPISZU POŁUDNIOWYM /SŁOWACJA/

W programie:

BIJACZOWCE – romańsko-gotycki kościół z polichromią z XIV w. oraz romańska rotunda,
SPISKI HRAD – ruina jednej z największych warowni w Europie środkowej,
ŻEHRA – wczesnogotycki kościół /ok.1275r./,w nim średniowieczna polichromia / na liście światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO/,
SPISKA KAPITUŁA – dawne miasto kościelne z późnoromańską katedrą p.w. św. Marcina,
SPISKI HRHOV – wczesnogotycki kościół p.w. św. Szymona i Judy oraz neobarokowy pałac w parku krajobrazowym.
Wyjazd w sobotę 26 sierpnia 2017r. o godzinie 7.00 z parkingu przy ul. Morawskiego w Nowym Sączu.

Cena wycieczki: 30 zł. – członkowie PTTK

32 zł. – posiadacze Nowosądeckiej Karty Seniora

35 zł. – pozostali uczestnicy

CENA NIE OBEJMUJE BILETÓW WSTĘPU / OK. 10 EURO/

WYCIECZKA DOFINANSOWANA PRZEZ URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA