25 września Szlakiem Architektury Drewnianej w Beskidzie Niskim

Komisja Krajoznawcza wspólnie z Komisją Opieki nad Zabytkami zaprasza na wycieczkę:  SZLAKIEM ARCHITEKTURY DREWNIANEJ W BESKIDZIE NISKIM                                  W programie:

  • SZYMBARK – Skansen Wsi Podgórzańskiej im. prof. R. Reinfussa,
  • BIELANKA -Cerkiew gr.kat. p.w. Opieki Bogurodzicy oraz izba łemkowska,
  • ŁOSIE – Cerkiew gr.kat. p.w. Narodzenia NMP oraz zagroda maziarska,
  • JEZIORO KLIMKOWSKIE – znane jako Dniepr z filmu reżysera J. Hoffmana (oglądane z okien autokaru),
  • UŚCIE GORLICKIE – Cerkiew gr.kat. p.w. św. Paraskiewy,
  • WYSOWA – ZDRÓJ – spacer po uzdrowisku.

Wyjazd w sobotę 25 września o godz. 7.30 z ul. Morawskiego w Nowym Sączu.

CENA WYCIECZKI: 27 zł. członkowie PTTK, 33 zł. pozostali uczestnicy.

W autokarze i w zwiedzanych obiektach obowiązują maseczki!