25 marca Szlakiem Brata Alberta i Powstania Styczniowego

SZLAKIEM BRATA ALBERTA I POWSTANIA STYCZNIOWEGO

IGOŁOMIA – WAWRZEŃCZYCE na szlaku powstania styczniowego. Dom urodzin Adama Chmielowskiego

SANKTUARIUM ECCE HOMO – najważniejsze miejsce kultu Ojca Ubogich na Czerwonym Prądniku

KOŚCIÓŁ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP – OO Karmelitów Bosych. Tu niegdyś były relikwie Brata Alberta

SPACER PO KRAKOWIE – po miejscach związanych z osobą Brata Alberta i powstaniem styczniowym:

dawny Dom Weteranów Powstania Styczniowego
kościół Zwiastowania NMP OO Kapucynów
tzw Ogrzewalnia przy ul. Krakowskiej z kaplicą i muzeum

MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE – zwiedzanie prac Adama Chmielowskiego

CENA WYCIECZKI: 16 ZŁ – członkowie PTTK
18 ZŁ – posiadacze Nowosądeckiej Karty Seniora
20 ZŁ – pozostali uczestnicy
Cena nie obejmuje biletów wstępu dom zwiedzanych obiektów!
WYJAZD W SOBOTĘ 25 MARCA O GODZ. 7.00 Z PARKINGU PRZY UL. MORAWSKIEGO
Wycieczka dofinansowana przez Urząd Miasta Nowego Sącza