23 kwietnia Otwarcie Sezonu Turystycznego Turbacz

ODDZIAŁ KRAKOWSKI PTTK IM. KS. KAROLA WOJTYŁY KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ 31-029 KRAKÓW, UL ZYBLIKIEWICZA 2B www.krakow.pttk.pl serdecznie zapraszamy w dniu 23 kwietnia 2017 r. na

OTWARCIE SEZONU TURYSTYKI GÓRSKIEJ W MAŁOPOLSCE „WIOSNA 2017” na TURBACZU (Gorce) Pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy

Program imprezy: Godz. 11.00 – 13.00 – przyjmowanie drużyn Godz. 12.00 – msza św. na rozpoczęcie sezonu Godz. 13.00 – powitanie uczestników – wręczenie pucharu dla najliczniej reprezentowanego Oddziału – wręczenie upominków książkowych dla najliczniejszej drużyny młodzieżowej

Zgłoszenia drużyn i uczestników indywidualnych przyjmuje do 7 kwietnia 2017 r (piątek) Biuro Oddziału Krakowskiego PTTK w Krakowie ul. Zyblikiewicza 2b, Od poniedziałku do piątku w godz. od 9.30 – 17.00

Koszt uczestnictwa – 4 PLN W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: – pamiątkową odznakę zlotową – potwierdzenie punktów do GOT – odcisk okolicznościowego stempla

Drużyny biorące udział w Zlocie rywalizują o Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego dla najliczniej reprezentowanego Oddziału PTTK

Uczestnicy – nie członkowie PTTK ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. ORGANIZATORZY : Komisje Turystyki Górskiej Oddziałów PTTK: Krakowskiego (główny organizator) „Ziemi Tarnowskiej” z Tarnowa „Beskid” z Nowego Sącza Regionalne Forum Oddziałów Małopolskich PTTK

ZAPRASZAMY NA GÓRSKIE SZLAKI