21 września XXXVIII Zlot im. mjr Juliana Zubka „Tatara” Hala Łabowska


Nowy Sącz, dnia 14.09.2017 r.

Kol. Opiekun SKKT PTTK

PTTK Oddział „Beskid” w Nowym Sączu – Komisja do Spraw Młodzieży informuje,
że w dniu 21 września 2017 r. tj. czwartek organizuje XXXVIII Turystyczny Zlot im. mjr Juliana Zubka „Tatara” na Hali Łabowskiej. W tym też terminie odbędzie się spotkanie byłych partyzantów 9 Kompanii 3 Batalionu 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej i ich rodzin na które to spotkanie serdecznie zapraszamy aby utrwalić pokoleniowy przekaz pamięci.
Na Hali Łabowskiej pod Pomnikiem Partyzantów o godzinie 12.00 odbędzie się spotkanie z młodzieżą ze Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych PTTK uczestniczącą
w Zlocie oraz z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju wraz ze złożeniem kwiatów.
W spotkaniu tym udział weźmie Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Żandarmeria NSZ”
z Nowego Sącza która poprowadzi lekcję historii, wystawi wartę pod pomnikiem oraz zaprezentuje wyposażenie partyzanckie z tego okresu.
Zapraszamy opiekunów wraz z młodzieżą zrzeszoną w SKKT PTTK z terenu Powiatu Nowosądeckiego.
Dla uczestników Zlotu zapewnia się: odznakę rajdową, broszurę informacyjną i tradycyjną kiełbasę na ognisko.
Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego

Zlot rozpoczyna się o 8:30, 21 września 2017 roku pieszą wędrówką szlakiem turystycznym PTTK z Maciejowej na Halę Łabowską. PTTK zapewnia obsługę przewodnicką. Dojazd do Maciejowej we własnym zakresie. Dopuszcza się przybycie uczestników na Zlot innymi trasami.
Powrót z Łabowej w godzinach popołudniowych.

Zgłoszenia imienne z pieczęcią i podpisem Dyrektora Szkoły prosimy dostarczyć do biura Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu, Rynek 9 do dnia 18 września 2017 r.
(tj. poniedziałek). Decyduje kolejność zgłoszeń.
Serdecznie zapraszam !
Przewodniczący Komisji
do spraw Młodzieży PTTK
Władysław Żebrak