19 września 40 Jubileuszowy Zlot im. mjr. Juliana Zubka „Tatara”

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ „BESKID”
W NOWYM SĄCZU
KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ ORGANIZUJE

W DNIU 19 WRZEŚNIA 2019 R.
40. JUBILEUSZOWY TURYSTYCZNY ZLOT
im. majora JULIANA ZUBKA „TATARA”
NA HALI ŁABOWSKIEJ

Informacje o Zlocie uzyskać można w Oddziale
PTTK „BESKID” w Nowym Sączu, Rynek 9
tel. 18 443-74-57