17 listopada Szlakiem Pierwszych Bojów Józefa Piłsudskiego

Komisja Krajoznawcza wspólnie z Komisją Opieki nad Zabytkami
zaprasza na wycieczkę
Szlakiem Pierwszych Bojów Józefa Piłsudskiego
Drugi Etap Walk Zwany Kampanią Podhalańską

W programie:
– Stróża – pierwsza szkoła oficerska Związku Strzeleckiego,
– Przełęcz Rydza Śmigłego – miejsce zwycięskiej potyczki z Kozakami w 1914 r.,
– Jabłoniec – największe pole bitwy w operacji łapanowsko-limanowskiej,
– Marcinkowice – cmentarz legionistów,
– Jazowsko – Zajazd nad Dunajcem – podsumowanie sezonu.

Cena wycieczki:
10 zł. dla członków PTTK
12 zł. posiadacze Nowosądeckiej Karty Seniora
15 zł. pozostali uczestnicy

Wyjazd w sobotę 17 listopada 2018 r. o godz. 7.30 z parkingu przy ul. Morawskiego.