16 listopada Egzamin na uprawnienia Przodowników Turystyki Górskiej

Komunikat Międzyoddziałowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Przodowników Turystyki Górskiej
PTTK Oddział „Beskid” w Nowym Sączu.
Międzyoddziałowa Komisja Egzaminacyjna ds. Przodowników Turystyki Górskiej PTTK w Nowym Sączu informuje, że egzamin na uprawnienia i poszerzenie uprawnień Przodownika Turystyki Górskiej PTTK odbędzie się dnia 16 listopada 2018 r. ( tj. piątek ) o godz. 16.00 w siedzibie oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu, Rynek 9.
Wnioski o mianowanie lub rozszerzenie uprawnień należy pobrać ze strony internetowej KTG ZG PTTK.
Formularz z pliku PDF prosimy wydrukować dwustronnie na jednym arkuszu, dokładnie wypełnić wraz z opinią o kandydacie z macierzystej jednostki PTTK i przesłać do Komisji Oddziałowej KTG PTTK „Beskid” w Nowym Sączu do dnia 31 października 2018

Przewodnicząca Komisji egzaminacyjnej

Zofia Winiarska – Hebenstreit