12-15 sierpnia Beskid Śląski i Beskid Mały

KOŁO GRODZKIE ZAPRASZA
12.08 – 15.08.2017r.
BESKID ŚLĄSKI I BESKID MAŁY
CZUPEL (930m.) – SKRZYCZNE(1257m.)
KOSZT OD OSOBY:
260 zł MŁODZIEŻ NALEŻĄCA DO PTTK
280 zł CZŁONKOWIE PTTK, POZOSTAŁA MŁODZIEŻ
300 zł. POSIADACZE NOWOSĄDECKIEJ KARTY SENIORA
320 zł POZOSTALI UCZESTNICY
1 dzień 12.08 Wyjazd z Nowego Sącza o 6.00 godz. ul. Morawskiego
Sobota Przejazd przez Chełmiec – Stary Sącz – Jordanów – Żywiec
Przejście piesze na trasie Międzybrodzie Bialskie(326m.) – Gaiki(808m.) –
Przeł. Przegibek(663m.) – Magurka Wilkowicka(909m.) – Czupel(930m.) –
Czernichów(400m.) Czas przejścia 6 godz. Długość trasy pieszej 16 km.
Suma podejść 865 m. suma zejść 799 GOT 26 pkt.
2 dzień 13.08 Wycieczka piesza górska – Szczyrk(514m.) – Skrzyczne(1257m.)
Niedziela Malinowska Skała(1152m.) – Przełęcz Salmopolska(934m.) – Kotarz(973m.)
Przeł. Karkoszczonka(729m.) – Szczyrk(514m.) Czas przejścia 8 godz.
Długość trasy pieszej 24 km. Suma podejść 1111 m. suma zejść 1111m.
GOT 32 pkt.
3 dzień 14.08 Wycieczka piesza górska –Ustroń Polana(381m.) – Wielka Czantoria(995m.) –
Poniedziałek Soszów(800m.) – Wielki Stożek(954m.) – Przełęcz Kubalonka(761m.)
Czas przejścia 7 godz. Długość trasy pieszej 20 km. Suma podejść 1230 m.
suma zejść 849m. GOT 30 pkt.
4 dzień 15.08 Wycieczka piesza górska – Czarna Wisełka(555m.) – Schronisko Przysłop pod
wtorek Baranią Górą(951m.) – Barania Góra(1220m.) – Czarna Wisełka(555m.)
Czas przejścia 6 godz. Długość trasy pieszej 19 km. Suma podejść 743 m.
suma zejść 743m. GOT 26 pkt.

Potwierdzeniem uczestnictwa w wycieczce jest wpłata 260/280/300/320 zł. (płatna przy zapisie) ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. Wpłaty przyjmuje oraz informacji udziela sekretariat PTTK O/Beskid w Nowym Sączu Rynek 9, tel. 018 443 74 57
Organizator zastrzega sobie prawo doboru uczestników, którzy gwarantują prawidłowy przebieg wycieczki. W przypadku rezygnacji z wycieczki organizator nie gwarantuje zwrotu wpłaty chyba, że osoba rezygnująca wskaże innego uczestnika na swoje miejsce. Cena obejmuje: przejazd autokarem, noclegi WYŻYWIENIE (śniadania, i obiadokolacje) , ubezpieczenie NNW i KL, Nocleg, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Beskidek” w Szczyrku Zapisy w Oddziale PTTK od 11 lipca 2017 r. od godz. 16-tej
PRZY ZAPISIE PODAJEMY ADRES oraz NR PESEL
Wycieczka dofinansowana przez Urząd Miasta Nowego Sącza